Kalkulator Profitu

Korzystając z Kalkulatora Profitu można obliczyć zysk lub stratę z transakcji w oparciu o walute bazową kontahandlowego.

Kalkulator Profitu umożliwia automatyczne obliczenia dla 16 par walutowych, jednakże istnieje również możliwość obliczenia zysku/straty dla innych instrumentów, poprzez manualne wprowadzenie danych.

Kalkulator Margin

Skorzystaj z Kalkulatora Margin, by określić wymagany depozyt zabezpieczający dla otwarcia lub utrzymania pozycji, w zależności od waluty bazowej konta handlowego.

Margin bezpośrednio wpływa na konto handlowe. Jeżeli otwarta transakcji podąża w obranym przez inwestora kierunku, to depozyt zabezpieczający wzrasta, jeżli jednak transakcja zmierza w przeciwnym kierunku, to depozyt zabezpieczający maleje.

Traderzy używają Kalkulatora Margin, aby dokładnie obliczać saldo konta handlowego oraz w celu uniknięcia nadmiernej ekspozycji, która mogłaby doprowadzić do Margin Call lub Stop Out.

Chcesz być na bieżąco? Zarejestruj się w portalu klienta

Rejestracja w portalu jest darmowa i zapewnia dostęp do istotnych serwisów

Kalkulator Pip

Użyj Kalkulatora Pip, aby określić wartość pip kilkunastu głównych par walutowych, dla różnych rozmiarów transakcji, w oparciu o walutę bazową konta handlowego.

Kalkulator Pip obsługuje osiem walut bazowych oraz ponad 15 par walutowych. Wartości podane są w oparciu o kurs wymiany walut w czasie rzeczywistym.

Kalkulator Fibonacci

Kalkulator Fibonacci generuje poziomy rozszerzenia dla górnych i dolnych trendów. Poziomy Fibonacciego wykorzystywane są przez inwestorów w celach ustalenia potencjalnych istotnych punktów wsparcia i oporu, jak równiez rozszerzenia ceny.

Poziomy Fibonacciego obliczane są na podstawie najwyższej i najniższej wartości wybranych trendów.

Chcesz zacząć handlować? Pomożemy Ci otworzyć konto

Otwórz darmowe konto demo i ćwicz handel tak długo, jak potrzebujesz.

Inwestowanie na rynku Forex i CFD jest ryzykowne

Kalkulator Pivot Point

Pivot Point to istotny poziom cen, który używany jest przez traderów jako wskaźnik prognozujący ruch na rynku. Pivot Point obliczany jest jako średnia z kilku cen (najwyższa, najniższa, cena otwarcia, cena zamknięcia) pochodzących z ustalonego okresy handlowego.

Inwestorzy korzystają z Kalulatora Punktu Pivot, po to żeby zidentyfikować kluczowe poziomy wsparcia i oporu. Jeżeli rynek znajduje się powyżej punktu Pivot w danym okresie, oznacza to zazwyczaj trend zwyżkowy, natomiast jeżeli znajduje się poniżej punktu Pivot, to spodziewany jest trend zniżkowy.