Licencja oraz Regulacje

CySec

Cyprus Securities and Exchange Commission

Windsor Brokers Ltd.

CySec powstało w 2001 roku, zgodnie z punktem 5 ustawy Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, jako organ przedsiębiorstw publicznych. Na CySec spoczywa ogromna ilość obowiązków, w poczet których zaliczają się: nadzór i kontrola funkcjonowania giełdy oraz transakcje na niej zawierane; przyznawanie licencji operacyjnych firmom inwestycyjnym oraz w razie konieczności, nakładanie sankcji administracyjnych i kar dyscyplinarnych wobec brokerów.

FCA

Financial Conduct Authority

Windsor Brokers Ltd.

FCA (wcześniej znane jako FSA) to niezależna instytucja pozarządowa, która reguluje sektor usług finansowych w Wielkiej Brytanii. Instytucje finansowe posiadające zazwolenie na działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), mają możliwość zaoferowania swoich produktów lub usług w innym kraju EOG, jeżeli posiadają uprawniającą je do tego paszportyzację. Instytucje takowe muszą być regulowane w kraju macierzystym oraz muszą spełniać rygorystyczne normy, które obowiązują w całym EOG.

ACPR

Autorité Des Marchés Financiers

Windsor Brokers Ltd.

Windsor jest również upoważniony do świadczenia usług inwestycyjnych przez L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (“ACPR“), pod przewodnictwem gubernatora Banque de France, zarejestrowany w Regafi, franscuskim rejestrze firm finansowych. Jego celem jest zabezpieczanie inwestycji na instrumentach finansowych, zapewniając inwestorom otrzymywanie adekwatnych informacji i utrzymywanie porządku na rynkach finansowych

BaFin

Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht

Windsor Brokers Ltd.

BaFin Jest Federalnym Urzędem Nadzoru Finansowego, który należy do Federalnego Ministerstwa Finansów i jako taki posiada osobowość prawną. BaFin został spadkobiercą Federalnego Urzędu Nadzoru Bankowego i Obrotu Papierami Wartościowymi oraz Federalnego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. Na chwilę obecną istnieje ujednolicony nadzór nad wszystkim w zakresie finansów.