Licencja oraz Regulacje

CySec

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Windsor Brokers Ltd.

jest regulowany przez CySEC. CySec powstało w 2001 roku, zgodnie z punktem 5 ustawyjako organ przedsiębiorstw publicznych. Od 2004 r., kiedy to Cypr stał się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, wdrożył dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych 2004/39 / WE („MiFID”), dając firmom zarejestrowanym na Cyprze dostęp do wszystkich rynków europejskich.

FCA

Financial Conduct Authority

Windsor Brokers Ltd.

jest autoryzowany przez FCA. To niezależna instytucja pozarządowa, która reguluje sektor usług finansowych w Wielkiej Brytanii, w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dając możliwość oferowania pewnych produktów i/lub usług w innych krajach EOG poprzez działalność transgraniczną.

ACPR

Autorité Des Marchés Financiers

Windsor Brokers Ltd.

jest autoryzowany w strefie EOG. ACPR monitoruje działalność banków przy wsparciu francuskiego banku centralnego w celu utrzymania uporządkowanych rynków finansowych i zabezpieczania inwestycji w instrumenty finansowe.

BaFin

Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht

Windsor Brokers Ltd.

jest autoryzowany w strefie EOG. BaFin jest niemieckim regulatorem finansowym, pod nadzorem federalnego Ministerstwa Finansów.

MiFID

Markets in Financial Instruments Directive

Windsor Brokers Ltd.

jest w pełni zgodny z MiFID. MiFID to dyrektywa Unii Europejskiej zapewniająca zharmonizowany system regulacyjny dla usług inwestycyjnych w całej EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Głównymi celami dyrektywy są stworzenie jednolitego rynku usług finansowych w całej UE, dzięki czemu inwestorzy będą mieli zapewnioną maksymalną ochronę.

ICF

Investors Compensation Fund

Windsor Brokers Ltd.

jest członkiem ICF. Celem Funduszu Rekompensat Inwestorów jest dostarczenie „Klientom objętym ubezpieczeniem” informacji dotyczących pokrycia rekompensat w przypadkach, w których firma nie wypełnia swoich zobowiązań wobec klientów.

DMDR

Disclosure and Market Discipline Report

Windsor Brokers Ltd.